Roma Adventist


Като евангелизационен екип имаме следните цели:

  1. Да търсим пътища за предизвикване на интерес у турско говорящите сред малцинствените групи.

  2. Да засилим повече работата ни по предварителната подготовка за евангелизациите.

  3. Да обърнем още повече внимание на работата ни в групите непосредствено след приключването на публичната проповед като най-важна част от работата ни по прибирането на плода от всяка евангелизация.

  4. До колкото зависи от нас и финансовите ни възможности да посетим новообразувани групи и църкви, резултат от проведените евангелизации, с цел да ги насърчим във вярата и да им помогнем. 

 За втора поредна година от  2-9.07.2017г.  Отдел „Ромски евангелизации“ организира и проведе Национален, ромски лагер – конференция в местността около хижа „Копрен“ – Западна Стара планина.

   Лагер-конференцията беше открита от Пастор Цанко Митев – Председател на Западната област към Съюза на ЦАСД в България.

През седмицата се радвахме на присъствието на около петдесет души. С малки изключения в програмата бяха включени всички пастори, които служат в ромски църкви.

Организирани бяха:

Сутрешна- молитвена разходка за събиране на духовна манна. Специализирани семинари за брака и семейството, образованието и възпитанието, здравните навици. Семинари върху междуличностните взаимоотношения, справяне със зависимостите и др.

Много и разнообразни игри, игри с благотворителна цел, весела програма и песни, вечерни проповеди и лагерен огън. И най-вече радост от общуването!

 На централното богослужение в Събота сутрин  08.07.2017г. присъстваха над 150 души, а библейската вест беше представена от Председателят на Съюза на ЦАСД – Пастор Венцислав Панайотов.

В Събота след обяд, на екзотично място в планината  Пастор Румен Радев извърши кръщение на двама души, семейство. Над  сто души дойдоха да споделят радостта на кръщаемите.

След  кръщението участвахме и в Господна вечеря. Измихме нозете си в течащият наблизо планински бързей, поздравихме ново кръстените с песни и заедно взехме от символите на кръстната смърт на нашият Господ и Спасител.

Сърдечно благодарим на Отдел „ Ромски евангелизации“ и най-вече на Пастор  Румен Радев и екип, за добрата организация!

Преди закриването на лагера, всички се насладихме на солидно парче торта от огромната торта, приготвена специално за случая от семейство адвентисти от ЦАСД – Вършец.

И в края всички попитаха: „ Къде ще бъдем другата година?“

 

Снимки>>


коментари (0) 

На 24.06.2017 г. се състоя тържественото откриване на молитвения дом на ЦАСД – Христо Даново. Обслужващият пастор на църквата, Спас Гендуров, е не само пастор, но и добър майстор. Всичко от сградата на църквата е преминало през неговата ръка. Бог да го благослови!

Присъстваха гости, църковни членове и симпатизанти на църквата от Карлово, Сопот, Каравелово, Калофер, Бегово и Розино. Певческата група от ЦАСД – Говедаре представи прочувствени за ромите ромски духовни песни.

От пасторското тяло присъстваха Председателят на СЦАСД пастор Венцислав Панайотов със съпругата си, Отговорникът на ромите и ромските евангелизации Пастор Русин Русинов и съпругата му, Пастор Владо Арсов и съпругата му. Събитието уважиха и бивши служители на църквата в Христо Даново - проповедник Емил Йосифов от Отдел „Ромски евангелизации“ и пастор Иван Демирев – пенсиониран служител на църквата, но с бодър дух, независимо че е на 90 г.

Красива гледка бяха многото малки деца, които имаха своето детско Съботно училище под ръководството на съпругата на местния проповедник Ангел Цеков.

Тържествената проповед беше изнесена от председателят пастор Венцислав Панайотов. В края на проповедта той покани всички служители да коленичат заедно с него, за да произнесе молитва на благодарност и благословение.

 

Снимки>>


коментари (0) 

От 16 – 18.06.2017 г. се проведе евангелизация на турско говорещи в центъра на махалата в  гр. Чирпан. Хората стояха или бяха насядали на различни места около площада, където се проведе събитието. На втората вечер заваля дъжд. Тогава бяхме поканени от пастора на Петдесятната църква да изнесем проповедта в сградата на църквата.

Темите през трите вечери посетиха между 30 и 50 души.

Оформиха се две домашни групи за библейска работа:

  • Група от 6 души
  • Група от 10 души, предимно млади хора, семейни и несемейни

Старейшината на църквата и младежкият ръководител ще работят с новите симпатизанти на църквата.

 

Снимки>>


коментари (0) 

Екипът за ромски евангелизации проведе една много, много трудна евангелизация в ромската махала на гр. Видин.
Хора от други деноминации влизаха по домовете, в домашните групи и извеждаха желаещите да слушат библейската вест.
Въпреки трудностите десет души пожелаха да изучават Библията.

Снимки>>


коментари (0) 

Стажант Проповедник Румен Вълчанов - на посещение в групата в с. Трилистник.
Десет души редовно слушат Словото с подходящи към темите песни.

 

Снимки>>


коментари (0) 

Екипът за евангелизации проведе тридневна евангелизация в ромската махала на с. Бегово.
Присъстващите всяка вечер около 50-т души, са само тези които успяха да преодолеят забраната на петдесятният пастор да идват на евангелизацията.
На снимките се виждат срещите ни в домашните групи, които бяха предварително организирани от изпратени служители. В групите и в лични срещи с хората, записахме 17-т души желаещи да изучават библията...
Не споделяме трудните моменти, а такива имаше толкова много на това място! БЛАГОДАРИМ НА БОГ ЗА ПОДКРЕПАТА! Благодарим на всички които се молеха за нас!
Библейската работа с хората от с. Бегово продължава с предварително избран и изпратен за това служител...

 

Снимки>>

 


коментари (0)Проповедник Емил Йосифов се моли за ромите 

 

Проповедниците Румен Вълчанов и Емил Йосифов проведоха подготовка за евангелизация в с. Бегово. "Преживяхме чудни опитности, минавайки от дом на дом в ромската махала..."
На проведената среща за представяне на Божието Слово се събраха повече от 50 души. Оформи се и детска група.

При подготовката за евангелизацията проповедник Емил Йосифов посещаваше живеещите роми в махалата от дом на дом... По този начин попаднал в дома на местната врачка.
Тя изтъкнала, че притежава голяма сила - можела да пуска и спира водата от чешмата само с движение на ръката си, а и можела да насочи ръката си към някой човек и той моментално да припадне.
Проповедникът не се уплашил. Той поискал да види как става това с водата, но врачката му заявила, че това не може да се случи в неговото присъствие. Опитала се да насочи ръката си към него, но той не припаднал, а тя споделила: "При теб това не може да стане."
Проповедникът поканил врачката на срещата за проповядване на Словото, но жената отказала, заявявайки: "Ако дойда там, аз ще припадна!"

 

Снимки>>


коментари (0)